Üretim Kalitesi

İşletmemizde hammadde girişinden müşteriye sunulacak nihai ürüne kadar gerçekleşen tüm süreçlerde kalite kontrol işlemleri yapılmaktadır. İşletmemiz bünyesinde yer alan modern cihazlarla donatılmış kalite laboratuvarında yapılan testler, hammadde, yarımamul ve mamul olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

Kağıt (Ana Hammadde) için Uygulanan Testler

Yarı mamule Uygulanan Testler

Mamule Uygulanan Testler

Yardımcı Malzemelere Uygulanan Testler

TOP